Recent Posts

 

Vantelesna oplodnja sprovodi se u slučajevima kada ne postoji ni jedan drugi jednostavniji način lečenja steriliteta. Važno je da znate na samom početku da je trudnoća nastala vantelesnom oplodnjom potpuno ista kao i svaka druga  trudnoća nastala na prirodan način.
ŠTA PODRAZUMEVA IVF TRETMAN?

 

Standardni IVF tretman obuhvata: primenu lekova za stimulaciju ovulacije, monitoring ciklusa, prikupljanje jajnih ćelija, njihovo spajanje sa muškim polnim ćelijama . Rezultat je stvaranje embriona i njegovo plasiranje  u matericu.

Vodeća indikacija za IVF je oštećenje jajovoda, nepoznat uzrok steriliteta, endometrioza, muški faktor steriliteta, zatim, neuspeh indukcije ovulacije nakon 3 pokušaja, neuspeh intrauterine inseminacije nakon 3 ciklusa.

Program vantelesne oplodnje može se podeliti u nekoliko faza, bez obzira da li se sprovodi klasičan tretman (IVF) ili mikrofertilizacija ( ICSI ):

 

I FAZA PRIPREME

Podrazumeva razgovor sa doktorom i pregled medicinske dokumentacije koja je do sada sprovedena u vezi sa ispitivanjem i lečenjem steriliteta

Ukoliko se ustanovi da je  vantelesna oplodnja jedini način da ostvarite trudnoću, odrede se za postupak neophodne  laboratorijske analize.

 

Pretrage kod žena:
- Vrednosti E2, LH, FSH, PRL 3. dan menstualnog ciklusa
- Vrednosti hormona štitne žlezde- TSH i eventualno T3, T4 i ATPO

- Koagulacioni status
- Ultrazvučni pregled male karlice
- Procena ovarijalne rezerve
- Krvna grupa i Rh faktor
- HIV1 i HIV 2
- Markeri hepatitisa B i C
- Cervikalni bakteriološki bris
- Bris na Chlamydiu tr.
- PAPA bris i vaginalni sekret
- Pregled  i ultrazvuk obe dojke

 

Pretrage kod muškaraca:
- Spermogram i spermokultura

-          Brisevi na Chlamydiu tr., Ureaplasmu I Mycoplasmu
- HIV 1i HIV2
- Markeri hepatitisa B i C

-          Nakon obavljenih pretraga dobijate dalja uputstava za pripremu ciklusa.

II FAZA PRIPREME CIKLUSA
Ova faza počinje sa početkom menstrualnog krvarenja, tj sa prvim danom uzimanja kontraceptivnih pilula ili  15-20 dana menstrualnog ciklusa sa primenom nekih od gestagenskih preparata. Potom  se pravi plan pripreme postupka stimulacije ovulacije samo za Vas.

 

Pacijentkinje treba da se jave  u bolnicu Genesis od 1-5 dana ciklusa ili od 15-20 dana ciklusa kako bi dobile program i  dalja uputstva o postupku.

U ovoj fazi ( na sredini drugog menstrualnog ciklusa) pojedine pacijentkinje dobijaju dodatnu terapiju lekovima iz grupe agonista (GnRH- Suprefact ili Diphereline) koji služe za potuno smirivanje  hormona. Uputstva o vremenu i načinu primene ovih lekova dobićete u našoj ustanovi, zato je važno da  nas kontaktirate na  u gore navedenim danima menstrualnog ciklusa.

 

III FAZA KONTROLISANE STIMULACIJE JAJNIKA

Kontrolisana stimulacija ovulacije je procedura koja se koristi u postupku vantelesne oplodnje za stimulaciju jajnika  i dobijanju većeg broja jajnih ćelija. U prirodnom ciklusu proizvede se samo jedna jajna ćelija. Od više jajnih ćelija dobije se više embriona čime se dobija mogućnost izbora najkvalitetnijeg embriona za embrio transfer, a samim tim se i povećava mogućnost začeća.

 

Faza stimulacije započinje drugog dana lekovima, tj hormonima za stimulaciju jajnika – Gonal F ili Puregon ili Menopurili Merional, Orgalutran, Cetrotide.   Petog ili šestog  dana stimulacije se sprovodi i ultrazvučni pregled , kao i laboratorijsko odredjivanje  hormona iz krvi od čije vrednosti zavisi dalja terapija.  Ovo je takozvani kratki protokol stimulacije.

 

Dugi protokol stimulacije sprovodi se u drugoj polovini predhodnog menstrualnog ciklusa primenom lekova iz grupe agonista (Suprefact ili Diphereline) koji služe za potpuno smirivanje vaših prirodnih hormona, a potom sledi stimulacija ovulacije kao u kratkom protokolu.

 

Uputstva o vremenu i načinu primene ovih lekova dobićete u našoj ustanovi, zato je važno da nas kontaktirate od 15 do 20 dana  predhodnom menstrualnog ciklusa .

 

Terapija se sprovodi sve dok folikuli ne postignu odgovarajuču veličinu i dok vrednosti estradiola ne postignu zadovoljavajući nivo. Tada se dodaje još jedan lek- hCG inekcija (Pregnyl) koja je važna za konačno sazrevanje jajnih ćelija. Nakon 34-36h od njene prime sledi naredna faza programa.

 

U nekim slučajevima se odustaje od daljeg tretmana i stimulacije , ukoliko jajnici ne reaguju ili reaguju burnije na hormonsku terapiju sa teškim oblikom  SINDROMA HIPERSTIMULACIJE JAJNIKA ( jaki bolovi u trbuhu, mučnina, otežano disanje, nemogućnost mokrenja..)

 

Nastavak terapije u ovom slučaju bi mogao da ugrozi Vaše zdravlje. Zbog toga je važno da ukoliko osetite bol u stomaku, osećaj mučnine, bolove u grudima, uznemirenost ODMAH nas kontaktirajte. Sindrom hiperstimulacije se sreće kod 5% žena koje su podvrgnute tretmanu kontrolisane stimulacije ovulacije.

 

IV FAZA  – ASPIRACIJE FOLIKULA I  KOLEKCIJA JAJNIH ĆELIJA

 

 Ovaj postupak se vrši u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji.. Intervencija se obavlja pod kontrolom ultrazvuka transvaginalnim putem uz potpuno praznu mokraćnu bešiku. Specijalnom iglom se vrši aspiracija, tj punkcija folikula radi dobijanja tečnosti iz folikula u kojima se nalaze jajne ćelije. Dubina uboda za površinske folikule nije veća od 5 mm.

Ubod nije suviše bolan i pacijentkinje koje se odluče za lokalnu anesteziju dobro ga podnose.

Dobijena tečnost se odmah pregleda i saopštava broj dobijenih jajnih ćelija, koje se potom stavljaju u specijalne posude sa odgovarajućim medijumom i odlažu u inkubator.

Posle intervencije 1-2h ostajete u našoj ustanovi. Pre nego što odete kući dobićete privremeni izveštaj o svim bitnim elementima intervencije I dalju terapiju.

Normalan pratilac intervencije je oskudno vaginalno krvarenje koje brzo prolazi. Međutim ukoliko je krvarenje obilnije, ako je praćeno temperaturom i bolovima u donjem delu trbuha neophodno je da nas ODMAH kontaktirate.

 

V FAZA PRIKUPLJANJE SPERME I NJENA OBRADA
Prikupljanje sperme se obavlja na dan aspiracije folikula.

Kako bi kvalitet sperme bio odgovarajući dva do tri dana pre davanja uzorka suzdržite se od intimnog odnosa.

Na dan aspiracije folikula morate predati uzorak tačno u zakazano vreme. Prikupljanje uzorka se sprovodi u našoj ustanovi u posebnoj prostoriji za davanje uzorka. Predhodno ćete dobiti od nas sterilnu  posudu za prikupljanje materijala. Iz praktičnih razloga neophodno je da materijal prikupite nakon tuširanja i da dobro operete ruke, pažljivo otvorite posudu, ne dodirujete unutrašnjost posude.

 

VI FAZA FERTILIZACIJE – SPAJANJE ŽENSKIH I MUŠKIH POLNIH ĆELIJA
Obavlja se u laboratorijskim uslovima neposredno nakon faze aspiracije folikula, kolekcije jajnih ćelija i obrade uzorka sperme. Već je na početku napomenuto da postoje dva postupka vantelesne oplodnje- klasičan IVF ( oplodnja jajne ćelije sa većim brojem spermatozoida) i mikrofertilizacija-ICSI ( oplodnja jajne ćelije samo sa jednim spermatozoidom pomoću mikromanipulatora)

Provera fertilizacije, tj da li su jajne ćelije oplodjene vrši se nakon 14-16h, a 24h kasnije vrši se provera da li je došlo do deobe. Važno je da znate da se postupak vantelesne oplodnje odvija u srogo kontrolisanim laboratorijskim uslovima.

Jajne ćelije se drže u unkubatorima na strogo kontrolisanoj temperaturi. Svaka promena temperature se može negativno odraziti na proces oplodnje, pa se ne preporučuje često vađenje jajnih ćelija iz inkubatora, već u tačno određenim vremenskim intervalima. Zbog toga ne budite zabrinuti ako Vam odmah ne damo informacije o uspešnosti postupka, s obzirom da do novog pregleda jajnih ćelija mora proći izvesno vreme.

Morate biti upoznati i sa činjenicom da postoji rizik da se dobiju jajne ćelije koje nisu  dobrog kvaliteta da bi se oplodile. Takve ćelije se češće dobijaju kod pacijentkinja koje su starije od 40. godina. Takodje, ženska i muška polna ćelija ne moraju se obavezno spojiti. To se ponekad događa kod klasične vantelesne oplodnje dok je retko u slučaju mikroferilizacije. Poslednja mogućnost je da se ćelije embriona nepravilno podele i da dođe do zastoja u daljoj deobi, što je takodje uzrokovano kvalitetom jajnih ćelija.

U svim slučajevima potupak se obustavlja, dobijate adekvatno objašnjenje i uputstva za eventualni sledeći postupak.

Asisitiran “ Hutching”  radi se neposredno pre embriotransfera nakon razgovora sa oba partnera i njihove saglasnosti.  Podrazumeva mehaničko minimalno otvaranje opne embriona ( Zona pelucida) pomoću mikromanipulatora.

Ovom metodom se pomaže procesu  oslobađanja embriona iz embrionalne opne i time povećava uspešnost implantacije ( usađivanje embriona u sluznicu materice) i razvoja trudnoće.

Indikacije su: čvrsta zona pelucida ( opna embriona), nedostatak enzima koji su potrebni da se prirodnim putem otvori embrionalna opna, godine starosti žene.

 

 VII EMBRIOTRANSFER

Ukoliko je vantelesnom oplodnjom stvoren jedan ili dva embriona u daljem postupku se unose specijanom cevčicom u šupljinu materice. Toga dana je potrebno da se opustite što je više moguće. Postupak ubacivanja embriona je kratak i bezbolan.

Embriotransfer se sprovodi od 2-5 dana oplodnje, o čemu vas obaveštavamo jedan  dan pre samog ubacivanja embriona.

Posle intervencije nema razloga da ležite duže od pola sata.

Ukoliko stanujete na većoj udaljenosti savetujemo sa krenete na put sledeći dan. Od dana embriotrasfera započinje se sa daljom terapijom koja se navodi u otpusnoj listi. Ako je test pozitivan nastavlja se sa terapijom, ukoliko je negativan obustavlja se.

Po pravilu se  ubacuju 1-3 embriona u šupljinu materice.

Ubacivanjem više embriona  povećava se   rizik od razvoja  višeplodne trudnoće.

 

VIII ZAMRZAVANJE EMBRIONA
Ukoliko se tokom postupka dobije više od dva ili tri embriona postoji mogućnost kontrolisanog zamrzavnja embriona. Embrioni se zamrzavaju na -196 C tokom rane faze deobe  (2do 8 ćelija) ili u stadijumu blastociste ( 5 dan razvoja embriona).

Sam postupak zamrzavnja i odmrzavanja je strogo kontrolisan. Zamrznuti embrioni se čuvaju u specijalnim posudama sa tečnim azotom, svaki je adekvatno obeležen, njegovo poreklo, faza deobe u kojoj se nalazi, vreme i datum. Vodi se i paralelna evidencija u protokolima sa tačnim podacima o mestu čuvanja embriona.

Embrioni se čuvaju u zamrznutom stanju sve dok pacijenti ne zatraže njihovu upotrebu.

Embriotransfer nakon odmrzavanja vrši se  ili u prirodnom ciklusu ili nakon hormonske pripreme sluznice materice.

Svaka država ima svoju regulativu o trajanju čuvanja embriona u zamrznutom stanju.

 

UTVRĐIVANJE TRUDNOĆE
14. dana nakon embriotransfera vrši se testiranje na trudnoću utvrđivanjem vrednosti hormona specifičnog za trudnoću – beta subjedinice horionskog gonadotropina iz krvi ( beta hCG).

Njegova prisutnost može se utvrditi i u prvoj jutarnjoj mokraći, ali je ovaj test manje osetljiv.

Definitivna potvrda trudnoće vrši se četiri nedellje nakon embriotransfera ultrazvučnim pregledom.

Ukoliko je test negativan treba ga ponoviti za 2-3 dana, a ako je i tada nepovoljan, možemo razgovarati o Vašem ciklusu i o planovima za dalji tretman.